Countdown

Lilypie Kids Birthday tickers Lilypie Third Birthday tickers

Thursday, September 23, 2010

Palimos po.

Maawa na po kayo sa batang bulag.
Mahina lang po yan kumain. Malakas lang po sa gatas at mahilig sa candies.